Koseła Beata

Pasjonat języków obcych. Od 6 lat jestem nauczycielem języka angielskiego w Szkole Języków Obcych oraz w Gimnazjum Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie.

Ukończyłam studia licencjackie w Białymstoku na wydziale Filologii Angielskiej ze spacjalizacją: nauczanie języków obcych. Obecnie jestem w trakcie studiów magisterskich uzupełniających w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej, specjalizacja: tłumaczenia. Przez dwa lata mieszkałam i pracowałam w Wielkiej Brytanii. Doświadczenie i wiedzę tam zdobytą z radością przekazuję moim uczniom. Co roku podczas wakacji odwiedzam Wielką Brytanię, gdzie przy współpracy z firmą ATAS pracuję jako opiekun na obozach językowych dla młodzieży z Polski.

Od trzech lat uczę się też języka hiszpańskiego, by wkrótce zdobytą wiedzą podzielić się z moimi uczniami.

W SJO pracuje głównie z młodzieżą gimnazjalną i dorosłymi. Prowadzę zarówno zajęcia grupowe, jaki i indywidualne. Współpracuję również z węgrowskimi firmami, gdzie uczę języka biznesu. Praca jest moją pasją i nie wyobrażam sobie, że mogłabym w życiu robić cokolwiek innego.