Zientara Edyta

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale filologii angielskiej ze specjalnością: nauczanie języka angielskiego. Od 2001 roku nauczyciel języka angielskiego. Doświadczenie w pracy ze wszystkimi grupami wiekowymi oraz w pracy z uczniem dyslektycznym. W SJO pracuje głównie z młodzieżą gimnazjalną oraz z dziećmi ze szkół podstawowych.